Шукати в цьому блозі

Корисні функції


Z-order / Встановити шар

--Перемістити в самий верхній шар
function Sprite:bringToFront()
    self:getParent():addChild(self)
end

--Перемістити в самий нижній шар
function Sprite:sendToBack()
    self:getParent():addChildAt(self, 0)
end

--Перемістити в зазначений шар, якщо значення більше максимального шару - перемістимо в самий верхній.
function Sprite:setIndex(index)
    local parent=self:getParent()
    if index<parent:getChildIndex(self) then
        index=index-1
    end
    parent:addChildAt(self, index)
end

Видалити об'єкт
--Видалити yourObjectSprite
stage:removeChild(yourObjectSprite)

--При кліці на будь-якому об'єкту
local function onMouseDown(event)
    for i=1,stage:getNumChildren() do
        local sprite = stage:getChildAt(i)
        local body = sprite.body
        if sprite:hitTestPoint(event.x, event.y) then
            stage:removeChild(sprite)
            world:destroyBody(body)
            break
        end
    end
end

stage:addEventListener(Event.MOUSE_DOWN, onMouseDown)


stage:addEventListener(Event.TOUCHES_BEGIN , onTouchesBegin)

--При кліці по екрану
function onTouchesBegin(event)
    world:destroyBody(yourObjectBody)
    stage:removeChild(yourObjectSprite)
end
 

Видалити всіх дітей
function clear(sprite)
  while sprite:getNumChildren() > 0 do
    sprite:removeChildAt(1)
  end
end

Теж саме але по іншому
function clear(sprite)
  for i = sprite:getNumChildren(), 1, -1 do
    sprite:removeChildAt(i)
  end
end

Destructor
function EventDispatcher:postInit()
    self._proxy = newproxy(true)
    getmetatable(self._proxy).__gc = function() self:_destroy() end
end

function EventDispatcher:_destroy()
end

3

Немає коментарів:

Дописати коментар