Шукати в цьому блозі

Робота з данимиЗмінні

--призначити дані змінній
a=1 --число
b="abc" -- рядок
c={} --таблиця
d=print --функція

--Те ж саме можна написати більш компактно в 1 рядок
-- var1,var2=data1,data2 Те ж саме що var1=data1 var2=data2

a,b,c,d = 1, "abc", {},print

--Спочатку всі змінні глобальні використовуватися дані можна з будь-якого місця програми, використовувати локальні змінні можливо тільки локально в тій функції в якій вони створені
a="Глобальна змінна"
local b="Локальна змінна" --Для локальних змінних пишемо попереду local

Типи даних

--Команда type () визначить який тип даних зберігається в змінних
--визначимо тип і виводимо в консоль
print(type(a))
--number число
print(type(b))
--string текст
print(type(c))
--table таблиця
print(type(d))
--function функція

Імена змінних

--В назві змінної можна ставити букви, цифри і знак підкреслення
one_two_3 = 123 -- Така назва допускається
-- Ім'я змінної повинно починатися з літери
1_two_3 = 123 --Так називати змінну не можна

--Регістр літер в іменах дуже важливий
ab=1
Ab=2
AB=3
--LUA розуміє назви з різними регістром, як різні змінні
print(ab,Ab,AB)

Робота з текстом і з рядками

--Щоб привласнити текст змінної потрібно взяти його в лапки "" або ''
a="просто текст"
--Якщо у нас в тексті потрібно зберегти лапки, щоб LUA правильно нас зрозумів потрібно їх екранувати символом \
a1="просто текст \"Текст в лапках\"просто текст"
--Якщо у нас текст в одиничних лапках то подвійні лапки всередині тексту не потрібно екранувати
b='просто текст "Текст в лапках" просто текст'
b2="просто текст 'Текст в лапках' просто текст"

--Якщо потрібно зберегти текст з переносом рядка беремо його в квадратні подвійні дужки
c= [[Рядок 1
Рядок 2
Рядок 3.]]

--Ну і виводимо в консоль щоб перевірити як зберегли
print(a)
print(a1)
print(b)
print(b2)
print(c)

Швидко обміняти значення змінних

a=1
b=2
a,b=b,a
--результат a=2 b=1

Об'єднуєм різні типи

-- Об'єднувати змінні з текстом можна двокрапкою (..)
a=1
b="б="
print("a="..a)
--Виведе в консоль (а=1)
print(b..a)
--Виведе в консоль (б=1)

Таблиці - масиви

a={} -- Створити порожній масив
a[1]=5 -- Запишемо в перший осередок 5
a[2]=8 --Запишемо в другий осередок 8
--Виводимо в консоль для перевірки
print(a[1],a[2])

--Можна занести дані в масив відразу при створенні
a={5,8,3} -- Створити і занести в масив 5, 8, і 3
--Текст в масиві зберігаємо аналогічно
c={"a","b","c"}

print(a[1]) --Виводимо в консоль значення 1го осередку масиву

Двумірні - масиви

--Щоб, зробити багатомірний масив потрібно в кожному осередку масиву робити ще 1 масив
a={{},{}} -- Створити порожній масив
a[1][1]=5 -- Запишемо в перший осередок 5
a[1][2]=3
a[2][2]=8 -- Запишемо в другий осередок8
--Виводимо в консоль для перевірки
print(a[1][1],a[1][2],a[2][2])

-- 5 3
-- 0 8
a={{5,3},{0,8}} -- Створити відразу заповнений масив

Операції з масивом
a={5,8,3} -создаем массив
table.insert(a, 6) -- Додає елемент в кінець масиву. a={5,8,3,[6]}
table.insert(a, 3, 9) -- вставляє елемент в 3 осередок зміщуючи наступні елементи вправо a={5,8,[9],3,6}
table.remove(a, 2) -- Видаляє з масиву 3 осередок і зрушує наступні елементи. Тепер a={5,[]9,3,6}

Отримання розміру масиву виконується оператором #
--Отримання розміру масиву виконується оператором #:
print (#a) -- Вивести в консоль розмір масиву а

Розмір маcсиву визначається до першого значення nul - якщо a [1] =nul a [2] =2 #a - дорівнюватиме 0

Створюємо таблицю
--Замість індексу у вигляді простої нумерації як в масиві, ми можемо створювати осмислені назви індексу
address={} -- Порожній масив
address.Street="Бандери"
address.StreetNumber=1
address.AptNumber="2a"
address.City="Горішні Плавні"
address.State="Січеславщина"
address.Country="Україна"

print(address.StreetNumber, address["AptNumber"])3

Немає коментарів:

Дописати коментар