Шукати в цьому блозі

Меші і градієнтна заливка по сітціМеш це сітка з трикутників
В вершинах трикутників ми задаємо колір і прозорість і сітка зафарбовується градієнтом між кольорами вершин

local mesh = Mesh.new()
--Створюємо 4 вершини трикутників setVertices([Порядковий номер] , [X координата],[Y коорд])
--В нашому випадку робимо квадрат 300 * 300  - Це 2 трикутника
mesh:setVertices(
1, 0, 0,
2, 300, 0,
3, 300, 300,
4, 0, 300
)
-- Задаємо номери між якими вершинами створювати трикутники
mesh:setIndexArray(
1, 2, 3,
 1, 3, 4
)
-- Кожній вершині призначаємо колір і прозорість
mesh:setColorArray(
0xff0000, 1.0,
0xff0000, 1.0,
0xffff00, 0.5,
0xffff00, 0.5
)

stage:addChild(mesh)

І результат заливки:


Градієнтним переходом робиться і прозорість від непрозорого 1.0 до повністю прозорого 0.0
Немає коментарів:

Дописати коментар