Шукати в цьому блозі

MovieClip / анімація

MovieClip

Спадковість: Sprite

Підтримувані платформи 

 

Available since version: Gideros 2011.6

Опис:

Клас MovieClip наслідує наступні класи: Sprite; EventDispatcher.
Клас MovieClip використовується для створення статичних тимчасових анімацій. Параметри часової шкали задаються як масив..
Кожен елемент масиву вказує один елемент тимчасової лінії і складається з початкового frame, кінцевого frame, спрайту та додаткових параметрів анімації руху. Номери frame починаються з 1.

Коли об'єкт MovieClip закінчує анімацію (досягнувши останнього frame чи frame з зупинкою), він надсилає подію Event.COMPLETE.

Наступні властивості можуть бути змінені:

 • x

 • y

 • rotation

 • scale

 • scaleX

 • scaleY

 • alpha

Крім покадрової анімації , MovieClip може програвати  лінійну анімацію з заданим параметром спецефекта руху обєкта.


Можна використовувати наступні функції анімації переходу::

 •  inBack 
 •  outBack 
 •  inOutBack 
 •  inBounce 
 •  outBounce 
 •  inOutBounce 
 •  inCircular 
 •  outCircular 
 •  inOutCircular 
 •  inCubic 
 •  outCubic 
 •  inOutCubic 
 •  inElastic 
 •  outElastic 
 •  inOutElastic 
 •  inExponential 
 •  outExponential 
 •  inOutExponential 
 •  linear 
 •  inQuadratic 
 •  outQuadratic 
 •  inOutQuadratic 
 •  inQuartic 
 •  outQuartic 
 •  inOutQuartic 
 •  inQuintic 
 •  outQuintic 
 •  inOutQuintic 
 •  inSine 
 •  outSine 
 •  inOutSine 
Наведені нижче приклади демонструють можливе використання класу MovieClip.

Приклади застосування:

-- програти 100 фреймів анімації, де x координата sprite рухатись від 0 до 200 лінійно
local mc = MovieClip.new{
 {1, 100, sprite, {x = {0, 200, "linear"}}}
}

--побудувати анімацію 100 кадрів, де x координата спрайту становить 50 (постійна) і
-- y координати sprite рухатись від 50 до 150, використовуючи ефект руху inBounce

local mc = MovieClip.new{
 {1, 100, sprite, {x = 50, y = {50, 150, "inBounce"}}}
}

-- побудуйте анімацію 200 кадрів, де sprite1 та sprite2 рухаються по-різному
-- тут sprite1 iвидимий між кадрами [1, 150]
-- а sprite2 видимий між кадрами [100, 200]
local mc = MovieClip.new{
 {1, 100, sprite1, {x = {0, 200, "linear"}}},
 {50, 150, sprite1, {y = {0, 100, "linear"}, alpha = {0, 1, "easeOut"}}},
 {100, 200, sprite2, {x = {0, 200, "linear"}}},
}

 -- побудуйте циклічну 6-кадрову анімацію, де кожен кадр - інший спрайт
 local mc = MovieClip.new{
 {1, 1, frame1}, 
 {2, 2, frame2}, 
 {3, 3, frame3}, 
 {4, 4, frame4}, 
 {5, 5, frame5}, 
 {6, 6, frame6},
 }
 mc:setGotoAction(6, 1) --якщо анімація досягає фрейма 6, перейдіть до фрейма 1

   
-- побудуйте циклічну 6-кадрову анімацію, де кожен кадр - інший спрайт

local mc = MovieClip.new{
 {1, 5, frame1}, 
 {5, 10, frame2}, 
 {11, 15, frame3}, 
 {16, 20, frame4}, 
 {21, 25, frame5}, 
 {26, 30, frame6},
}
mc:setGotoAction(30, 1) --якщо анімація досягає фрейму 30, переходить до фрейму 1

Методи, евенти та властивості:

  Методи  
  MovieClip.new
  MovieClip:clearAction
  MovieClip:gotoAndPlay
  MovieClip:gotoAndStop
  MovieClip:play
  MovieClip:setGotoAction
  MovieClip:setStopAction
  MovieClip:stop
Події
Event.COMPLETE
Успадковані методи
EventDispatcher.new
EventDispatcher:addEventListener
EventDispatcher:dispatchEvent
EventDispatcher:hasEventListener
EventDispatcher:removeEventListener
Sprite.new
Sprite:addChild
Sprite:addChildAt
Sprite:clearBlendMode
Sprite:contains
Sprite:get
Sprite:getAlpha
Sprite:getAnchorPosition
Sprite:getBounds
Sprite:getChildAt
Sprite:getChildIndex
Sprite:getClip
Sprite:getColorTransform
Sprite:getHeight
Sprite:getMatrix
Sprite:getNumChildren
Sprite:getParent
Sprite:getPosition
Sprite:getRotation
Sprite:getRotationX
Sprite:getRotationY
Sprite:getScale
Sprite:getScaleX
Sprite:getScaleY
Sprite:getScaleZ
Sprite:getSkew
Sprite:getSkewX
Sprite:getSkewY
Sprite:getWidth
Sprite:getX
Sprite:getY
Sprite:getZ
Sprite:globalToLocal
Sprite:hitTestPoint
Sprite:isVisible
Sprite:localToGlobal
Sprite:removeChild
Sprite:removeChildAt
Sprite:removeFromParent
Sprite:set
Sprite:setAlpha
Sprite:setAnchorPosition
Sprite:setBlendMode
Sprite:setClip
Sprite:setColorTransform
Sprite:setMatrix
Sprite:setPosition
Sprite:setRotation
Sprite:setRotationX
Sprite:setRotationY
Sprite:setScale
Sprite:setScaleX
Sprite:setScaleY
Sprite:setScaleZ
Sprite:setShader
Sprite:setShaderConstant
Sprite:setSkew
Sprite:setSkewX
Sprite:setSkewY
Sprite:setStencilOperation
Sprite:setVisible
Sprite:setX
Sprite:setY
Sprite:setZ
Sprite:swapChildren
Sprite:swapChildrenAt
Object:getBaseClass
Object:getClass
Object:isInstanceOf
Успадковані Властивості
Sprite.ADD
Sprite.ALPHA
Sprite.MULTIPLY
Sprite.NO_ALPHA
Sprite.SCREEN
Успадковані Події
Event.APPLICATION_BACKGROUND
Event.APPLICATION_EXIT
Event.APPLICATION_FOREGROUND
Event.APPLICATION_RESIZE
Event.APPLICATION_RESUME
Event.APPLICATION_START
Event.APPLICATION_SUSPEND
Event.MEMORY_WARNING
Event.ADDED_TO_STAGE
Event.ENTER_FRAME
Event.KEY_DOWN
Event.KEY_UP
Event.MOUSE_DOWN
Event.MOUSE_HOVER
Event.MOUSE_MOVE
Event.MOUSE_UP
Event.MOUSE_WHEEL
Event.REMOVED_FROM_STAGE
Event.TOUCHES_BEGIN
Event.TOUCHES_CANCEL
Event.TOUCHES_END
Event.TOUCHES_MOVE

Немає коментарів:

Дописати коментар