Шукати в цьому блозі

Shader

Shader

Спадковість: Object

Підтримувані платформи:

Available since version: Gideros 2015.06.30

Опис:

Gideros внутрішньо використовує п'ять різних шейдерів:
-  ‘Basic’   з постійним кольором
-  ‘Color’ з кольоровими вершинами (найчастіше використовуються Mesh)
-  ‘Texture’ фігури  (Bitmaps)
-  ‘TextureColor’ shader handle textured and per-vertex colored shapes
-   ‘Particle’  системами частинок Box2D
Новий шейдер API дозволяє замінити шейдер за умовчанням, який використовує Gideros, з індивідуальним, . Як і у більшості API Gideros,  : створіть об'єкт Shader і призначте його одному або декільком спрайтам.
Тим не менш, оскільки Gideros буде використовувати ваш шейдер як стандартний, вам доведеться переконатися, що ваш власний шейдер сумісний зі стандартним, що, по суті, означає, що він має однакові вхідні параметри

 використання та приклади:


Приклад шейдера

--Шейдери знаходяться у файлах vShader.glsl та fShader.glsl

local shader=Shader.new("vShader","fShader",0, {
 {name="vMatrix",type=Shader.CMATRIX,sys=Shader.SYS_WVP,vertex=true}, 
{name="fColor",type=Shader.CFLOAT4,sys=Shader.SYS_COLOR,vertex=false}, 
{name="fTexture",type=Shader.CTEXTURE,vertex=false}, 
{name="fTexelSize",type=Shader.CFLOAT4,vertex=false}, 
{name="fRad",type=Shader.CINT,vertex=false}, }, 
{ {name="vVertex",type=Shader.DFLOAT,mult=3,slot=0,offset=0}, 
{name="vColor",type=Shader.DUBYTE,mult=4,slot=1,offset=0}, 
{name="vTexCoord",type=Shader.DFLOAT,mult=2,slot=2,offset=0}, });

shader:setConstant("fRad",Shader.CINT,1,0) --Початковий рівень розмитості 
shader:setConstant("fTexelSize",Shader.CFLOAT4,1,{1/texw,1/texh,0,0}) --Початковий розмір текселя

sprite:setShader(shader)

Методи, евенти та властивості:

  Методи  
  Shader.new
  Shader:getEngineVersion
  Shader:getShaderLanguage
  Shader:setConstant
Властивості
Shader.CFLOAT
Shader.CFLOAT4
Shader.CINT
Shader.CMATRIX
Shader.CTEXTURE
Shader.DBYTE
Shader.DFLOAT
Shader.DINT
Shader.DSHORT
Shader.DUBYTE
Shader.DUSHORT
Shader.FLAG_FROM_CODE
Shader.FLAG_NONE
Shader.FLAG_NO_DEFAULT_HEADER
Shader.SYS_COLOR
Shader.SYS_NONE
Shader.SYS_PARTICLESIZE
Shader.SYS_TEXTUREINFO
Shader.SYS_WIT
Shader.SYS_WORLD
Shader.SYS_WVP
  Успадковані методи
  Object:getBaseClass
  Object:getClass
  Object:isInstanceOf

Немає коментарів:

Дописати коментар