Шукати в цьому блозі

Mesh / градієнтна заливка

Mesh

Спадковість: Sprite

Підтримувані платформи:    

Available since version: Gideros 2012.09

Опис:

Клас Mesh використовується для створення  набору трикутників, та заливкою їх градієнтом, колір градієнта задається кольором вершин трикутникуів.
Mesh може бути 2D або 3D, остання передбачає додаткову Z-координату у своїх вершинах. 


Приклади застосування:

Приклад 1
local mesh = Mesh.new()
stage:addChild(mesh)
-- 1. вершина(0, 0)
-- 2. вершина(100, 0)
-- 3. вершина(100, 150)
-- 4. вершина(0, 150)
mesh:setVertexArray(0, 0,   100, 0,   100, 150,   0, 150)

-- 1. трикутник з 1, 2 та 3 вершин
-- 2. трикутник з 1, 3 та 4 вершинmesh:setIndexArray(1, 2, 3,     1, 3, 4)

-- 1. вершина 0xff0000 колір з 0.5 прозорістю
-- 2. вершина 0x00ff00 колір з 0.7 прозорістю
-- 3. вершина 0x0000ff колір з 1 прозорістю
-- 4. вершина 0xffff00 колір з 0 прозорістю 
mesh:setColorArray(0xff0000, 0.5, 0x00ff00, 0.7, 0x0000ff, 1.0, 0xffff00, 0)
--Приклад 2
local mesh = Mesh.new() 
--створюємо 4 вершини трикутника setVertices([порядковий номер] , [X координата],[Y коорд])
-- в нашому випадку робимо квадрат 300 * 300  - це 2 трикутника
mesh:setVertices(
1, 0, 0, 
2, 300, 0, 
3, 300, 300, 
4, 0, 300
) 
-- задаєм номера між якими вершинами створити трикутники
mesh:setIndexArray(
1, 2, 3,
 1, 3, 4
) 
-- кожній вершині назначаємо колір та прозорість
mesh:setColorArray(
0xff0000, 1.0, 
0xff0000, 1.0, 
0xffff00, 0.5, 
0xffff00, 0.5
) 

stage:addChild(mesh)
--результат 

Методи, події та властивості:

  Методи
  Mesh.new
  Mesh:clearColorArray
  Mesh:clearIndexArray
  Mesh:clearTexture
  Mesh:clearTextureCoordinateArray
  Mesh:clearVertexArray
  Mesh:getColor
  Mesh:getColorArraySize
  Mesh:getIndex
  Mesh:getIndexArraySize
  Mesh:getTextureCoordinate
  Mesh:getTextureCoordinateArraySize
  Mesh:getVertex
  Mesh:getVertexArraySize
  Mesh:resizeColorArray
  Mesh:resizeIndexArray
  Mesh:resizeTextureCoordinateArray
  Mesh:resizeVertexArray
  Mesh:setColor
  Mesh:setColorArray
  Mesh:setColors
  Mesh:setGenericArray
  Mesh:setIndex
   Mesh:setIndexArray
  Mesh:setIndices
  Mesh:setTexture
  Mesh:setTextureCoordinate
  Mesh:setTextureCoordinateArray
  Mesh:setTextureCoordinates
  Mesh:setVertex
  Mesh:setVertexArray
  Mesh:setVertices
Успадковані методи
EventDispatcher.new
EventDispatcher:addEventListener
EventDispatcher:dispatchEvent
EventDispatcher:hasEventListener
EventDispatcher:removeEventListener
Sprite.new
Sprite:addChild
Sprite:addChildAt
Sprite:clearBlendMode
Sprite:contains
Sprite:get
Sprite:getAlpha
Sprite:getAnchorPosition
Sprite:getBounds
Sprite:getChildAt
Sprite:getChildIndex
Sprite:getClip
Sprite:getColorTransform
Sprite:getHeight
Sprite:getMatrix
Sprite:getNumChildren
Sprite:getParent
Sprite:getPosition
Sprite:getRotation
Sprite:getRotationX
Sprite:getRotationY
Sprite:getScale
Sprite:getScaleX
Sprite:getScaleY
Sprite:getScaleZ
Sprite:getSkew
Sprite:getSkewX
Sprite:getSkewY
Sprite:getWidth
Sprite:getX
Sprite:getY
Sprite:getZ
Sprite:globalToLocal
Sprite:hitTestPoint
Sprite:isVisible
Sprite:localToGlobal
Sprite:removeChild
Sprite:removeChildAt
Sprite:removeFromParent
Sprite:set
Sprite:setAlpha
Sprite:setAnchorPosition
Sprite:setBlendMode
Sprite:setClip
Sprite:setColorTransform
Sprite:setMatrix
Sprite:setPosition
Sprite:setRotation
Sprite:setRotationX
Sprite:setRotationY
Sprite:setScale
Sprite:setScaleX
Sprite:setScaleY
Sprite:setScaleZ
Sprite:setShader
Sprite:setShaderConstant
Sprite:setSkew
Sprite:setSkewX
Sprite:setSkewY
Sprite:setStencilOperation
Sprite:setVisible
Sprite:setX
Sprite:setY
Sprite:setZ
Sprite:swapChildren
Sprite:swapChildrenAt
Object:getBaseClass
Object:getClass
Object:isInstanceOf
   Успадковані Властивості
  Sprite.ADD
  Sprite.ALPHA
  Sprite.MULTIPLY
  Sprite.NO_ALPHA
  Sprite.SCREEN
Успадковані Події
Event.APPLICATION_BACKGROUND
Event.APPLICATION_EXIT
Event.APPLICATION_FOREGROUND
Event.APPLICATION_RESIZE
Event.APPLICATION_RESUME
Event.APPLICATION_START
Event.APPLICATION_SUSPEND
Event.MEMORY_WARNING
Event.ADDED_TO_STAGE
Event.ENTER_FRAME
Event.KEY_DOWN
Event.KEY_UP
Event.MOUSE_DOWN
Event.MOUSE_HOVER
Event.MOUSE_MOVE
Event.MOUSE_UP
Event.MOUSE_WHEEL
Event.REMOVED_FROM_STAGE
Event.TOUCHES_BEGIN
Event.TOUCHES_CANCEL
Event.TOUCHES_END
Event.TOUCHES_MOVE

Немає коментарів:

Дописати коментар