Шукати в цьому блозі

1. Змінні та керування потоком

-- Два тире розпочинають коментар на один рядок.

--[[
    
Додавання подвійних [[ і ]] дозволяє 
     багаторядковий коментар
--]]

----------------------------------------------------
-- 1. Змінні та керування потоком..
----------------------------------------------------

num = 42  -- всі числа мають тип  double.
 
= 'одинарні лапки текстові змінні'  -- string  без обмежень
= "Подвійні лапки теж саме"

= [[ Подвійні дужки
       на початку і в кінці
       багаторядкові рядки]]

= nil  -- присвоєння nil видаляє  "t" і запускає очистк пам'яті LUA garbage.

-- Блоки позначаються ключовими словами do/end:
while num < 50 do
  num = num + 1  --  операторів ++  або += в LUA немає
end

-----------------------
-- умова:  If 
-----------------------if num > 40 then
  print('більше 40')
elseif s ~= 'walternate' then  -- '~=' оператор недорівнює.
                               --  '==' оператор дорівнює. 

  io.write('not over 40\n')   --записати лінію в файл
else
  --  глобальні змінні 
  thisIsGlobal = 5   

  -- локальні змінні  
  local line = io.read()  -- Читає наступну строкову лінію з файлу

  -- склеїти текст  оператором: '..'
  print('Winter is coming, ' .. line)
end
-----------------------

-- Невизначені змінні повертають nil.
-- Це не помилка:
foo = anUnknownVariable  -- Зараз foo = nil.

aBoolValue = false

-- Only nil and false are falsy; 0 and '' are true!
if not aBoolValue then print('twas false') end

-- 'or' і 'and' короткозамкнені
ans = aBoolValue and 'yes' or 'no'  --> 'no'

karlSum = 0

-----------------------
-- Цикл FOR
-----------------------
for i = 1, 100 do  -- Цикл від 1 до 100
  karlSum = karlSum + i
end
-----------------------

-- Використовуйте "100, 1, -1" як діапазон для відліку:
fredSum = 0

for j = 100, 1, -1 do fredSum = fredSum + j end -- цикл початок 100, кінець 1 [,крок -1].

-----------------------
-- Цикл rpeat until
-----------------------
repeat
  print('шлях майбутнього')
  num = num - 1
until num == 0

Немає коментарів:

Дописати коментар