Шукати в цьому блозі

TextField / текст

TextField

Спадковість: Sprite

Підтримувані платформи   

Available since version: Gideros 2011.6

Опис:

Клас TextField використовується для створення відображення об'єктів для відображення текста.

Приклади застосування::

local font = Font.new("myfont.txt", "myfont.png")

local textfield = TextField.new(font, "якийсь текст")

stage:addChild(textfield)

textfield:setText("якийсь інший текст")  -- змінити текст

-- щоб використовувати шрифт за замовчуванням, передайте значення nil для параметра шрифту
local textfield2 = TextField.new(nil, "інший текст із шрифтом за замовчуванням")

Методи, евенти та властивості:

  Методи
  TextField.new
  TextField:getLayout
  TextField:getLetterSpacing
  TextField:getLineHeight
  TextField:getSample
  TextField:getText
  TextField:getTextColor
  TextField:setFont
  TextField:setLayout
  TextField:setLetterSpacing
  TextField:setSample
  TextField:setText
  TextField:setTextColor
Успадковані Методи
EventDispatcher.new
EventDispatcher:addEventListener
EventDispatcher:dispatchEvent
EventDispatcher:hasEventListener
EventDispatcher:removeEventListener
Sprite.new
Sprite:addChild
Sprite:addChildAt
Sprite:clearBlendMode
Sprite:contains
Sprite:get
Sprite:getAlpha
Sprite:getAnchorPosition
Sprite:getBounds
Sprite:getChildAt
Sprite:getChildIndex
Sprite:getClip
Sprite:getColorTransform
Sprite:getHeight
Sprite:getMatrix
Sprite:getNumChildren
Sprite:getParent
Sprite:getPosition
Sprite:getRotation
Sprite:getRotationX
Sprite:getRotationY
Sprite:getScale
Sprite:getScaleX
Sprite:getScaleY
Sprite:getScaleZ
Sprite:getSkew
Sprite:getSkewX
Sprite:getSkewY
Sprite:getWidth
Sprite:getX
Sprite:getY
Sprite:getZ
Sprite:globalToLocal
Sprite:hitTestPoint
Sprite:isVisible
Sprite:localToGlobal
Sprite:removeChild
Sprite:removeChildAt
Sprite:removeFromParent
Sprite:set
Sprite:setAlpha
Sprite:setAnchorPosition
Sprite:setBlendMode
Sprite:setClip
Sprite:setColorTransform
Sprite:setMatrix
Sprite:setPosition
Sprite:setRotation
Sprite:setRotationX
Sprite:setRotationY
Sprite:setScale
Sprite:setScaleX
Sprite:setScaleY
Sprite:setScaleZ
Sprite:setShader
Sprite:setShaderConstant
Sprite:setSkew
Sprite:setSkewX
Sprite:setSkewY
Sprite:setStencilOperation
Sprite:setVisible
Sprite:setX
Sprite:setY
Sprite:setZ
Sprite:swapChildren
Sprite:swapChildrenAt
Object:getBaseClass
Object:getClass
Object:isInstanceOf
  Успадковані Властивості
  Sprite.ADD
  Sprite.ALPHA
  Sprite.MULTIPLY
  Sprite.NO_ALPHA
  Sprite.SCREEN
Успадковані Події
Event.APPLICATION_BACKGROUND
Event.APPLICATION_EXIT
Event.APPLICATION_FOREGROUND
Event.APPLICATION_RESIZE
Event.APPLICATION_RESUME
Event.APPLICATION_START
Event.APPLICATION_SUSPEND
Event.MEMORY_WARNING
Event.ADDED_TO_STAGE
Event.ENTER_FRAME
Event.KEY_DOWN
Event.KEY_UP
Event.MOUSE_DOWN
Event.MOUSE_HOVER
Event.MOUSE_MOVE
Event.MOUSE_UP
Event.MOUSE_WHEEL
Event.REMOVED_FROM_STAGE
Event.TOUCHES_BEGIN
Event.TOUCHES_CANCEL
Event.TOUCHES_END
Event.TOUCHES_MOVE

Немає коментарів:

Дописати коментар