Шукати в цьому блозі

Функції в LUA

1
2
3
4
5
6
7
--Список функцій
-- math.abs, math.acos, math.asin, math.atan, math.atan2,
-- math.ceil, math.cos, math.cosh, math.deg, math.exp, math.floor,
-- math.fmod, math.frexp, math.huge, math.ldexp, math.log, math.log10,
-- math.max, math.min, math.modf, math.pi, math.pow, math.rad,
-- math.random, math.randomseed, math.sin, math.sinh, math.sqrt,
-- math.tan, math.tanh

Випадковості або рандом.

--math.random() Генерує випадкове число від 0 до 1  Наприклад 0.0012512588885159
a=math.random()
print(a)
--0.0012512588885159

--Те ж саме компактно
print(math.random())

--math.random(Х) Згенерувати число від 1 до Х
--math.random(У, Х) Згенерувати число в діапазоні від У до Х

print(math.random(10)) -- від 1 до 10
-- 3
print(math.random(5,10)) -- від 5 до 10
--7

Генератор ключів
--math.randomseed(ключ) Генерує послідовність випадкових чисел з ключа

math.randomseed(1234)
print (math.random(), math.random(), math.random()) ----> 0.31763056866714   0.416967588671 0.97426279353642
--При повторній генерації послідовності з того ж ключа - згенерувати точно така ж послідовність
math.randomseed(1234)
print (math.random(), math.random(), math.random()) ----> 0.31763056866714   0.416967588671 0.97426279353642
Математика
Перетворення чисел
--Модуль числа
a = math.abs(-100)
-- a=100
a= math.abs(25.67)
--a=25.67

Округлення
а=math.floor(0.5) --Округлити до меншого
--a=0
а=math.ceil(0.5) --Округлити до більшого
--a=1

--Залишок від ділення
a=math.fmod(5, 2)) 
 -- 5/2=2,5 a=0,5

--Відокремити дріб від цілого
a,b=math.modf(5.3)) 
 --  a=5    b=0.3

Статистика
a = math.min(1.2, -7, 3)  -- Визначити найменше число з набору 1.2, -7, 3
--a=-7
a = math.max(1.2, -7, 3) -- Визначити найбільше число з набору
--a=3

Геометрія
a=math.pi --Отримати число ПІ
--a= 3.14 ....

a = math.cos(math.pi / 4) --косинус
--a==0.70710678118655

a = math.sin(0.123) --Синус
--a=0.12269009002432

a = math.tan(5/4) --тангенс
--a=3.0095696738628

a=math.deg(math.pi) --Дізнатися кут в градусах з радіан
--a=180
a = math.deg(math.pi / 2)
--a=90

a = math.rad(180) --переклад градусів кута в радіани
--a=3.1415926535898

Ступінь
a = math.pow(2,8)  --2 в 8 ступеня
--a=256

--Те ж саме компактно
a= 2^8
--a= 256
3

Немає коментарів:

Дописати коментар