Шукати в цьому блозі

ЗНАЙТИ ПЕРЕТИН ДВОХ ВІДРІЗКІВ

Синтаксис: Lua
------------
-- ЗНАЙТИ ПЕРЕТИН  ДВОХ ВІДРІЗКІВ
----------------
function perehrest(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4)  --  пересікання 2 відрізків

        if x1 > x2 then  x1,x2,y1,y2=x2,x1,y2,y1    end
        if x3 > x4 then  x3,x4,y3,y4=x4,x3,y4,y3   end
       
       
       
        if  y2 == y1  then      k1 = 0  else k1 =  ( y2 - y1 ) / ( x2 - x1 )    end
        if y3 == y4 then k2 = 0 else  k2 =  ( y4 - y3 ) / ( x4 - x3 ) end
       
        if k1 == k2 then
                print(" прямі паралельні и відрізки пересікатись не можуть")
        else
       

                if (x1<=x4 and x4<= x2) or (x1<=x3 and x3<=x2 ) then
                        print("перетин  в межах відрізку")
               
                       
                end

                        b1 = y1 - k1 * x1
                        b2 = y3  - k2 * x3

                        --точка перетину x,y
                        x = ( b2 - b1 ) / ( k1 -  k2 )
                        y = k1*+ b1
                        print("точка перетину"..x, y)
               
        end
end


perehrest(10,10,100,100,10,100,100,10)

Немає коментарів:

Дописати коментар