Шукати в цьому блозі

Sprite /Спрайт

Sprite

Спадковість: EventDispatcher

Підтримувані платформи:    

Available since version: Gideros 2011.6

Опис:

Клас Sprite є базовим класом для всіх об'єктів, які можна розмістити на дереві сцени. Це основний будівельний блок ієрархії сцени
Спайт може містити дитячий спрайт, який створює ієрархію дерева сцени.
Перетворення спрайту , такі як прозорість, обертання, масштабування та зміна кольорів, застосовуються  на всіх його дітей.
Порядок промальовки визначається послідовністю додаванням дітей. Перша дитина малюється спочатку, а остання дитина малюється останньою. Можна змінити порядок малювання, змінивши послідовність додавання дітей
Екземпляр Sprite може існувати без підключення дерева сцени.
Неприєднаний спрайт може отримувати подію .ENTER_FRAME, але події  миші та дотику він отримує лише коли він доданий на сцену  stage

Методи, евенти та властивості:

  Методи  
  Sprite.new
  Sprite:addChild
  Sprite:addChildAt
  Sprite:clearBlendMode
  Sprite:contains
  Sprite:get
  Sprite:getAlpha
  Sprite:getAnchorPosition
  Sprite:getBounds
  Sprite:getChildAt
  Sprite:getChildIndex
  Sprite:getClip
  Sprite:getColorTransform
  Sprite:getHeight
  Sprite:getMatrix
  Sprite:getNumChildren
  Sprite:getParent
  Sprite:getPosition
  Sprite:getRotation
  Sprite:getRotationX
  Sprite:getRotationY
  Sprite:getScale
   Sprite:getScaleX  
  Sprite:getScaleY
  Sprite:getScaleZ
  Sprite:getSkew
  Sprite:getSkewX
  Sprite:getSkewY
  Sprite:getWidth
  Sprite:getX
  Sprite:getY
  Sprite:getZ
  Sprite:globalToLocal
  Sprite:hitTestPoint
  Sprite:isVisible
  Sprite:localToGlobal
  Sprite:removeChild
  Sprite:removeChildAt
  Sprite:removeFromParent
  Sprite:set
  Sprite:setAlpha
  Sprite:setAnchorPosition
  Sprite:setBlendMode
  Sprite:setClip
  Sprite:setColorTransform
  Sprite:setMatrix
  Sprite:setPosition
  Sprite:setRotation
  Sprite:setRotationX
  Sprite:setRotationY
  Sprite:setScale
  Sprite:setScaleX
  Sprite:setScaleY
  Sprite:setScaleZ
  Sprite:setShader
  Sprite:setShaderConstant
  Sprite:setSkew
  Sprite:setSkewX
  Sprite:setSkewY
  Sprite:setStencilOperation
  Sprite:setVisible
  Sprite:setX
  Sprite:setY
  Sprite:setZ
  Sprite:swapChildren
  Sprite:swapChildrenAt
Події
Event.ADDED_TO_STAGE
Event.ENTER_FRAME
Event.KEY_DOWN
Event.KEY_UP
Event.MOUSE_DOWN
Event.MOUSE_HOVER
Event.MOUSE_MOVE
Event.MOUSE_UP
Event.MOUSE_WHEEL
Event.REMOVED_FROM_STAGE
Event.TOUCHES_BEGIN
Event.TOUCHES_CANCEL
Event.TOUCHES_END
Event.TOUCHES_MOVE
Властивості
Sprite.ADD
Sprite.ALPHA
Sprite.MULTIPLY
Sprite.NO_ALPHA
Sprite.SCREEN
Успадковані Методи
EventDispatcher.new
EventDispatcher:addEventListener
EventDispatcher:dispatchEvent
EventDispatcher:hasEventListener
EventDispatcher:removeEventListener
Object:getBaseClass
Object:getClass
Object:isInstanceOf
Успадковані  Події
Event.APPLICATION_BACKGROUND
Event.APPLICATION_EXIT
Event.APPLICATION_FOREGROUND
Event.APPLICATION_RESIZE
Event.APPLICATION_RESUME
Event.APPLICATION_START
Event.APPLICATION_SUSPEND
Event.MEMORY_WARNING

Немає коментарів:

Дописати коментар